Клиенти

Проектирани от Аякс-ПТ ООД:

 • общообменна вентилация в леярски цех
 • аспирация в комбинация топловъздушно отопление над леярска пещ

Проектирани и изградени от Аякс-ПТ ООД:

 • 2 бр. аспирации към машини за рязане на ПВЦ и алуминиева дограма

Проектирани и изградени:

 • централна аспирация към полиращи машини /за хидравлични цилиндри/ в комплект с прахоуловител
 • аспирация в шмиргелно отделение в комплект с прахоуловител
 • проектирани : - общообменна вентилация /аспирация/ към бояджийска камера
 • вентилация на сушилен тунел

Проектирани и изградени от Аякс-ПТ ООД:

3 бр. аспирационни инсталации:

 • към подготвително отделение /сваляне на ръжда/
 • към дървообработващо отделение
 • към заваръчно отделение с 5 бр. заваръчни маси с доставка на оборудване и 2 бр. прахоуловители

Проектирана от Аякс-ПТ ООД:

 • централна аспирация към ТСИ /трошачно-ситова инсталация/ на обект с. Крушевец
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET